Wat bieden wij

Welke diensten biedt Hafkamp Talentmanagement

  • Scan Talentklimaat: samen met u nagaan in hoeverre er sprake is van een leer- en werkklimaat waarin vertrouwen, plezier en gelijkwaardigheid de basis vormen voor Talentontwikkeling.
  • Actieonderzoek: met betrokkenen onderzoeken hoe het Talentklimaat versterkt kan worden.
  • Talentontwikkeling: uitvoeren van interventies die Talenten en Talentklimaat versterken.
  • Training en coaching: mensen vaardiger maken in het inzetten van hun Talenten. Talent = Aanleg x Oefenen.
  • Talentorganisatie: samen organisatievormen ontwerpen en implementeren die ruimte bieden aan Talentontwikkeling, kennisproductiviteit en innovatie.
  • Opleidingskundig en onderwijskundig advies: projecten, interim, freelance.
  • Coaching (Young) Talent: adviseren en begeleiden van (Young) Talent met als doel plezier, succes en balans te realiseren.