Achtergrond

Profiel

Mijn loopbaan kenmerkt zich door bezig te zijn met leren en ontwikkelen van mijzelf en anderen. Ik richt mij als adviseur personeel & organisatie op het ontwikkelen van mensen en organisaties. Het geeft mij veel voldoening mensen en organisaties in beweging te krijgen en nieuwe perspectieven te laten zien. Dit doet een beroep op mijn vakbekwaamheid en stimuleert mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Na een beginperiode in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, vervul ik 16 jaar verschillende P&O-functies met name in de non-profit sector. Daarna vind ik nieuwe inspiratie in het hoger onderwijs. Gedurende negen jaar ben ik als docent en onderwijsvernieuwer verbonden aan de Academie Mens & Arbeid van Saxion Hogeschool. In 2008 sla ik een nieuwe weg in als zelfstandig adviseur, trainer en onderzoeker en richt mij daarbij op Talentmanagement. Uitgangspunt is het (leren) managen van je eigen talenten en anderen enthousiasmeren en faciliteren dit ook te doen. Hierbij past een leer- en werkklimaat waarin vertrouwen, plezier en gelijkwaardigheid voorop staan. Ik richt mij daarbij op duurzame ontwikkeling van individu, team en organisatie, waarbij duurzaam staat voor structureel en met langdurige impact. Centraal staan de talenten en kwaliteiten van de betrokkenen en hoe deze aan te wenden zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

Adviseren
Ik adviseer organisaties graag hoe zij een werkklimaat kunnen realiseren waarin sprake is van duurzame ontwikkeling. Adviseren is voor mij samen met de klant onderzoeken hoe een team of de organisatie als geheel stappen kan zetten in de gewenste richting. Ik begeleid desgewenst de implementatie van deze stappen. Mijn doel daarbij is zelfsturing van individuen en teams, zodat zij zelfstandig de ontwikkeling kunnen voortzetten.

Trainen
Mijn praktische instelling in combinatie met bruikbare theoretische concepten maakt dat er snel resultaten zichtbaar worden in leertrajecten, die ik nauw verbind aan de eigen werksituatie. Humor en plezier maken de leertrajecten inspirerend. De aandacht voor leren in de werksituatie zorgt voor een effectieve ontwikkeling van individu en team.

Onderzoeken
De laatste jaren heb ik samen met Lamkje Jellema onderzoek gedaan naar vertrouwen in de werksituaties als basis voor plezier en presteren. Dit onderzoek heeft geleid tot het boek ‘Huis van Vertrouwen’. Op 24 september 2014 reikten we het eerste exemplaar uit aan Prof. dr. Joseph Kessels. Zie onze website www.huisvanvertrouwen.nl.