Case Teamprofessionalisering

Regisseur van je eigen ontwikkeling, een praktijkcase
Artikel met reactie deelnemers

Situatie
Een leuk, collegiaal team personeelsfunctionarissen bij een grote instelling wil graag klantgerichter werken.

Aanpak
MHT ontwerpt samen met de groep een werkend-leren traject. Vanaf de eerste ontwerpsessie constateren de deelnemers dat het leren eigenlijk al begonnen is. Het beeld van wat de groep wil leren wordt steeds duidelijker. Naast het bepalen van vorm en inhoud nemen zij besluiten over praktische zaken: doorlooptijd, verbinding met het werk, tijdsbesteding, enz. MHT ontwerpt, stemt af met de opdrachtgever en voert gedurende het traject de rol van trainer/facilitator uit.

Resultaten
Omdat er ook behoefte is aan vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering wordt er gekozen voor een gevarieerd traject met ca 12 bijeenkomsten waarin vakinhoud verbonden wordt met adviesvaardigheden. Tussen de bijeenkomsten werken deelnemers aan werksituaties die input vormen voor de volgende bijeenkomst. De vakinhoudelijke inbreng wordt geleverd door de vakspecialisten en HR-consultants van de HRM-afdeling. Hierdoor beogen we kennisdeling en samenwerking binnen de afdeling te bevorderen. Het traject start eind april en duurt tot december.
Kenmerkend voor de aanpak van MHT is het samen met de groep vormgeven van het ontwikkeltraject, waarin leren direct een centrale en energiegevende plaats krijgt. Naast de groepssessies voert MHT met elke deelnemer een individueel intakegesprek om optimaal in te spelen op ieders talenten en leerbehoeften.

Terug naar pagina voorbeelden