Case Freelance accountmanager/opleidingsadviseur

Situatie
Er is tijdelijk behoefte aan een accountmanager/opleidingsadviseur. MHT vult deze plek gedurende een aantal maanden voor twee dagen per week in.

Aanpak
Na een korte inwerkperiode voert MHT de functie zelfstandig, vakkundig en initiatiefrijk uit. Een wekelijks overleg en terugkoppeling aan de opleidingsmanager zorgt voor voortgang, afstemming en samenwerking.

Resultaten
De periode van tijdelijke inzet als intern accountmanager/opleidingsadviseur leidt tot een ruim aantal maatwerktrajecten, enkele nieuwe lerend-werken-projecten en de versterking van het samenwerken met andere organisatieonderdelen.
Kenmerkend voor de aanpak van MHT is het voeren van open, gelijkwaardige en op vertrouwen gebaseerde gesprekken. Samen met de klant zoeken we naar de meest passende oplossingen. We brengen goed in beeld wie belanghebbenden en actoren zijn en brengen die bij elkaar.

Terug naar pagina voorbeelden